Merhaba bu yazımızda Olgu, Olay, Görüş nedir ? konularını anlatacağız. Konumuz sosyal bilgiler dersinden “Neden Oldu” Eleştirel düşünme sizlerin objektif olarak konulara ve önümüze çıkan tarihi olaylara eleştirel olarak ve objektif olarak bakmanızı sağlayacaktır ilk öncelikle bazı kavramlar var bu kavramların başında olay geliyor.

Sosyal bilgiler dersi, olay;

Olay, belli bir sonuca bağlı olarak mekan ve zaman bildiren her türlü bakaya olay diyoruz. Olay biraz bahsettiğimiz gibi belli bir mekanada, belli bir zamanda ve neden sebep sonuç ilişkisi içerisinde olan eylemlerdir.

Örneğin; Irak savaşı, belli bir nedenleri var sonucu var. Yeri var zamanı ve mekanı var. 

Sosyal bilgiler dersi, olgu;

İki İki Dört Eder Dünyanın her yerinde aynıdır bu tarz durumlara olgu denir. Mesela 100 santigrat derecede kaynar her yerde aynıdır hiçbir zaman değişmez  bu tarz kesinlik ifade eden cümlelelere olgu cümleleri denir. Olgu cümleleri herkese göre aynıdır, hiçbir zaman değişmez, farklılık göstermez. Dünyanın neresinde olursak olalım bu kavramlarda değişim görülmez.

Sosyal bilgiler dersi, görüş;

Görüş cümleleri düşüncelerimizi ifade eden cümlelerdir. Mesela; “ben matematik dersini severim.” bir görüş cümlesidir. Bu tarz kişinin fikrini beyan ettiği cümlelelere görüş cümleleri denir. Görüş cümleleri bir kesinlik içermez. Kişi kendi duygu, düşünce ve hislerini anlatabilir.

Sosyal bilgiler dersi Olay, Olgu, Görüş cümleler sorusu çözerek anlatımımızı pekiştirelim.

Aşşağıdakilerden hangisi bir görüş cümlesi olamaz ?

A) Ispanak balıktan daha lezzetlidir.
B) Gelibolu trabzondan daha keyiflidir.
C) Ahmet, Ayşeden daha iyi bir insandır.
D) Türkiyenin başkenti Ankaradır.

A, şıkkını incelediğimizde kişinin kendi tercihi olabilecek bir sonuç görüyoruz. Bana göre balık daha lezzetli olaiblir. Bir görüş belirtiyor herkese göre aynı olmayabilir. Yani A bir görüş cümlesidir.

B, şıkkını incelediğimizde “Gelibolu, Trabzondan daha keyiflidir” bu bir görüş cümlesidir. Kişiden kişiye göre bu yorun değişebilir. Bir kesin hüküm ve dünyanın her yerinde kabul görmüş birşey olmadı için B şıkkıda bir görüş cümlesidir.

C, şıkkı yine görüş bildiren bir cümledir. Çünkü kimisine göre ahmet daha iyi bir insan olabilir.

D, şıkkı bu şıkta Türkiyenin başkenti ankaradır. Gerçekten de öyle Tüm dünya genelinde kabul görmüş bu kural bir görüş cümlesi değil, bir olgu cümlesidir.