A. BASİT YÜZDE PROBLEMLERİ

             Yüzde problemleri; “temel sayı”, “yüzde oranı” ve “yüzde payı”ndan her hangi ikisinin verilip, üçüncüsünün sorulması esasına dayanır.

             A nın % n si p olsun. Bu durumda,

A ya: Temel sayı

n ye: Yüzde oranı

p ye: yüzde payı adı verilir.

             Bu problemler orantı yoluyla da çözülebilir.

             

             Yüzde 15 ifadesi; % 15 biçiminde gösterilir.

% 15 ifadesi;   biçiminde de gösterilir.

 

             Bu problem tipindeki soruları çözerken aşağıdaki bilgileri bilmeniz sizlere kolaylık sağlayacaktır.

B. KÂR – ZARAR PROBLEMLERİ

             Bu tip problemlerde aşağıdaki tablo, çözümde sizlere kolaylık sağlayacaktır.

Kâr Miktarı = Satış Fiyatı – Alış Fiyatı

Zarar Miktarı = Alış Fiyatı – Satış Fiyatı

Örnek 1

             Bir sınıftaki öğrencilerin % 70 i kız, diğerleri erkektir. Erkek öğrencilerin % 40 ı 6 kişi ise, sınıftaki kız öğrenci sayısı kaçtır?

A) 15 B) 35 C) 40 D) 45

Çözüm

Sınıfta % 70 kız, % 30 erkek olduğundan;

Cevap B

 

Örnek 2

             Bir kırtasiyeci tanesini 500 000 liraya aldığı kalemin tanesini 700 000 liraya satıyor.

Bu satıştaki kârı yüzde kaçtır?

A) 24 B) 30 C) 35 D) 40

Çözüm

700 000 – 500 000 = 200 000 lira (kâr)

Yani kârı % 40 olur.

Cevap D