ÜNLEM

         Aniden ortaya çıkan duyguların etkisiyle ağızdan bir çırpıda çıkan,bu duyguları daha etkili anlatmaya yarayan sözcüklere ünlem denir.

  • Eyvah, otobüsü kaçırdık!
  • Hey! Nereye gidiyorsun?

 

NOT: “ile” cümlede hem edat hem de bağlaç görevinde kullanılabilir. Bir cümlede kullanılan ile sözcüğü yerine ve getirebiliyorsak bağlaç, getiremiyorsak edat görevinde kullanılıyordur.

  • Sıra arkadaşımla hiç iyi anlaşamıyorum.

(“ve” getirilemiyor dolayısıyla burada kullanılan “ile” sözcüğü edattır.)

NOT: ” ancak,  yalnız ” gibi sözcükler cümlede hem bağlaç hem de edat görevinde kullanılabilirler.