Orta Asya Türk Devletleri Avrupa Hun Devleti

Orta Asya Türk Devletleri Konu Anlatımı, Türklerin ilk anayurdu Orta Asyadır. Orta Asya Türk Devletleri çeşitli sebeplerden ötürü göç etmişlerdi. Karadeniz’in kuzeyinden göç edecekler, avrupa’ya kadar ilerleyecekler ve geldikleri yerde ise Avrupa Hun Devleti kuracaklar. Bu harekatı başlatan kişi Balamir dir. 

Dolayısıyla avrupa hun devleti’nin kurucusu da balamir olacaktır. Her ne kadar kurucusu balamir olsa da en güçlü dönemleri Atilla dönemidir. O kadar güçlü bir komutandı ki, avrupa’yı o kadar korkutta ki, şu gün daha iyi Atilla’nın efsaneleri avrupa sokaklarında dilden dile dolaşır. Atilla üzerine hala birçok makale, birçok kitap, birçok roman yazılmıştır. Onun için filmler çekilmiştir o yüzden atilla çok önemli bir komutandır. büyük bir komutandır.

Döneminde bizans mağlup edecek ve vergiye bağlanacaktır. O dönemin en güçlü devletlerinden birisi olan bizansı yeniyor topraklarını alıyoruz. Ayrıca Atilla’nın en büyük zaferlerinden birisi de batı roma’yı kendisine bağlama isteğiydi. Bu doğrultuda bir sefer düzenleyecek batı romayı ele geçirecek bir güce sahip olmasına karşı Papa’nın isteği üzerine onları affedecekt ve vergiye bağlayacaktı. O dönem Avrupa Hun Devleti’nin en güçlü komutan olarak Atilla görüyoruz. Avrupa Atillaya “tanrının kırbacı” ünvanını veriyor. Avrupa üzerindeki en büyük gücümüz Atilla döneminde yaşanmıştır.

Orta Asya Türk Devletleri Konu Anlatımı

Orta Asya Türk Devletleri Konu Anlatımı, Orta Asya Göktürk Devleti

Şimdi de birinci göktürk devleti’nin genel özelliklerini inceleyelim. göktürkler’in türk tarihinde en önemli özelliği Türk adıyla kurulan ilk türk devleti olma özelliğine sahiptir. Bazı kaynaklarda köktürk olarakta bilinebilir. Tarihte Türk adıyla kurulan ilk Türk devleti Göktürkler bu özelliğinden ötürü Göktürkler önemlidir. Dikkat edelim, Göktürkler’in kurucusu Bumin Kağan dır. Bumin Kağan tarafından Ötüken merkezli olmak üzere kuruluyor. Ötüken kutsal topraklardan birisiydi. Bumin kağan döneminde Türk devletleri ikiye bölünür, kardeşler doğu ve batı ayrı ayrı yönetirlerdi. Bu yönteme ikili yönetim adı veriliyordu. Zamanında ülke toprakları çok büyük olduğu için batı ve doğu olmak üzere ikiye bölünüyor. Batı kısmını Bumin Kağan yönetiyordu. Bu dönemde ipek yolu Türklerin eline geçmiştir. Ve ekonomik olarak yükselişe geçilmiştir. Aynı zamanda Kültegin döneminde de oldukça güçlü olduklarını söyleyebiliriz. Göktürk devleti döneminde çok önemli bir meşhur vezir vardı. Bu vezirin adı da Tonyukuk tur. Önemli devlet görevlerinde yer almıştır. Göktürk alfabesini bu dönemde Tonyukuk önderliğinde yapıldığını biliyoruz. Günümüzde moğolistan sınırları içerisinde bulunan orhun abidelerini, orhun yazıtlarını onlar günümüze bırakmışlardır. eve bunu abideleri ilk Türk yazıtları olma özelliğine sahiptir. O yüzden çok önemlidir. 

Orta Asya Türk Devletleri Konu Anlatımı, UYGUR DEVLETİ

Orta Asya Türk Devletleri sonuncusu da Uygurlar. Uygur devleti ile devam edelim. Uygurların kurucusu Kutluk Bilge Kül Kağan dır. Kutluk Bilge Kül Kağan Karabalgasun şehrini alarak orayı merkez yani başkent yaptı. Uygurların en güçlü dönemlerine baktığımızda ise Moyen ÇUR dönemi önemlidir. O dönem en güçlü hükümdarları bu arada almış ancak kağan dönemine geçtiğimizde ise mani dinini kabul edecekler. Mani dinini kabul ederek artık Gök tanrı inancından vazgeçmiş olacaklar.

Mani dininin bir özelliği vardır, et yemeği yasaklıyor, savaşmayı, yasaklıyor. O yüzden Uygur devleti farklı bir kimliğe bürünme başlayacak ve Türkler savaşçı özelliklerini ön plana çıkmıştı. Uygurlar döneminde bu özelliklerini yavaş yavaş kaybetmeye başlayacaklar. Ne için mani dinini kabul ettikleri için uygurların diğer Türk devletlerinden ayıran en önemli özellikleri yerleşik hayata geçmeleridir. Uygurlar göçebe bir hayattan yerleşik hayata geçmekte biraz zorlandılar. Tarım arazileri oluşturdular, kaleler ve surlar ile bu alanları koruma altına aldılar. Tapınaklar inşa etmeye başladılar ki bunların örnekleri günümüze kadar gelmiştir.

Uygur devleti’nin en önemli özellikleri de bu şekildeydi. Bu yazımızda Orta Asya Türk Devletleri Konu Anlatımı sonuna geldik, bir önceki konumuzu https://www.dersderyasi.com/genel/ortaokul-konuanlatimi/orta-asya-ilk-turk-devletleri-2/ inceleyebilirsiniz.