EŞ  AÇILAR

            Ölçüleri eşit olan açılara EŞ AÇILAR denir.

AÇIORTAY

            Başlangıç noktası açının köşesi olan , açının iç bölgesinde  açıyı iki eş  açıya ayıran ışına açıortay denir.

DOĞRUDA AÇILAR

            Bir düzlemdeki üç farklı doğru birbirine göre dört farklı durumda bulunur.

         1. a, b ve c doğruları paraleldir.

         2. Üç doğru birbirini üç farklı noktada keserler.

         3. a ile b paralel, c doğrusu ise bu iki doğruyu, farklı iki noktadan kesmektedir.

            Paralel iki doğrunun her birini farklı noktada kesen üçüncü bir doğru bu iki doğrunun keseni olarak adlandırılır. Eğer bu kesen paralel iki doğruya da dik ise ortak dikme olarak adlandırılır.

 

 

         4.  a, b ve c doğruları bir O noktasında kesişirler.