CİSİMLERİN GÖRÜNÜMLERİ

              Bir yapıya bakıldığında yapının bir kısmı görülür, tamamı görülmez. Bu yüzden yapıların farklı yönlerden görünümlerini veren iki boyutlu çizimleri yapılır. Çizimler yapının yalnızca bir yönden görünümünü verir.

6.sinif-geometrik-cisimler-18

Örnek Soru

6.sinif-geometrik-cisimler-19

              Yukarıdaki yapının önden, sağdan, soldan üstten ve arkadan görünümü çizelim.

Cevap
6.sinif-geometrik-cisimler-20

 

Örnek Soru:  Aşağıda farklı yönlerden görünümünün çizimleri verilen yapıyı birim küplerle oluşturalım.

6.sinif-geometrik-cisimler-21

              Önden, arkadan, sağdan, soldan ve üstten görünümleri verilen yapı aşağıdaki gibidir

6.sinif-geometrik-cisimler-22

Örnek Soru:

6.sinif-geometrik-cisimler-23

              Birim küplerden oluşan yukarıdaki yapının sağdan görünümü aşağıdakilerden hangisidir?

6.sinif-geometrik-cisimler-24
Cevap:
6.sinif-geometrik-cisimler-25

Örnek Soru:
6.sinif-geometrik-cisimler-26

              Birim küplerden oluşan yukarıdaki yapının üstten görünümü aşağıdakilerden hangisidir?

6.sinif-geometrik-cisimler-27
Cevap:
6.sinif-geometrik-cisimler-28
Örnek Soru:

6.sinif-geometrik-cisimler-29
Yukarıdaki yapı kaç küpten oluşmuştur?

6.sinif-geometrik-cisimler-30

Cevap
6.sinif-geometrik-cisimler-31
Örnek Soru

6.sinif-geometrik-cisimler-32
Yukarıdaki yapı kaç küpten oluşmuştur?
6.sinif-geometrik-cisimler-33

Cevap

              Yapının üstten görümünde 8 eş küp görülmektedir. O halde yapı 2.8+1 = 17 küpten oluşur.

Yanıt B

Örnek Soru

6.sinif-geometrik-cisimler-34

              Yukarıda verilen yapılardaki eş küplerin sayısı ile yapının üstten görünümünü çizelim.

Cevap
6.sinif-geometrik-cisimler-35
Örnek Soru

6.sinif-geometrik-cisimler-36

Yukarıda verilen yapıdaki eş küplerin sayısı ile üstten görünümü aşağıdakilerden hangisidir?

6.sinif-geometrik-cisimler-37
Cevap 

              Yapıdaki eş küplerin sayısı ile üstten görünümü aşağıdaki gibidir.
6.sinif-geometrik-cisimler-38

Örnek Soru:


6.sinif-geometrik-cisimler-39

Yukarıda eş küplerin sayısı ile üstten görünümü verilen yapıları çizelim.

Cevap

Eş küp sayısı ile üstten görünümü verilen 1. yapı aşağıdaki gibidir.
6.sinif-geometrik-cisimler-40

Eş küp sayısı ile üstten görünümü verilen 2. yapı aşağıdaki gibidir.

6.sinif-geometrik-cisimler-41

 

Eş küp sayısı ile üstten görünümü verilen 3. yapı aşağıdaki gibidir.
6.sinif-geometrik-cisimler-42

Eş küp sayısı ile üstten görünümü verilen 4. yapı aşağıdaki gibidir.
6.sinif-geometrik-cisimler-43