Milli Eğitim Bakanlığınca, örgün ve yaygın kurumlarda eğitim gören öğrencilerin derslerini destekleme ve yetiştirmek amacı ile kurulan kurslara DYK (Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi) kursları denir. Eğitim süreci boyunca okullarda görünen eğitimi desteklemesi amaçlanan bu kurslar, her öğrencinin kendini geliştirmesi için katılım şartı olmadan oluşturulmuştur. 2019 DYK Yıllık Planlar müfredatı üzerinden ders planları MEB tarafından oluşturulmuştur.

Kursların azami 10 öğrenci, en fazla 25 öğrencilik sınıflarda eğitim vermesi gerekmektedir. Mesleki eğitim öğrencileri de bu kurslarda kendi alanlarında açılacak derslere kayıt olup, eğitim alabilirler. Kurslar öğrencilerden toplanan istek doğrultusunda, yeterli öğrenci sayısı oluştuğunda istenilen ders üzerine açılabilir. Kurs müfredatı MEB tarafından oluşturulan dyk yıllık planlar dahilinde olmalıdır.

DYK akadememik takvimi

2019 DYK Yıllık Planlar dahilinde kursları bir sene boyunca birinci dönem, ikinci dönem ve yaz dönemlerinde de devam edebilecektir. Öğrenciler bu üç dönemde eğitimlerini geliştirmek amacı ile kurslara kayıtlarını yapabilirler. Aynı zamanda öğretmenlerimiz de kurslarda eğitim alarak, 2019 ek ders ücreti karşılığı eğitim verebilecekler.

2019 DYK kısaltma terimleri

DYK yönetmeli ile birlikte bazı terimler oluşmuştur ve çok kullanılacak olan bu terimleri kısaltmalar ile ifade edilmeye başlamıştır. Bunlar;

  • AYBP kısaltmasının anlamı “ağırlıklı yılsonu başarı puanı”dır
  • DYK kısaltmasının açılımı Destekleme ve Yetiştirme kursları demektir.
  • EBA Eğitim bilişim ağı olarak kısaltılmıştır.
  • MEBBİS Milli eğitim bakanlığı bilişim sistemleri kısaltmasıdır.
  • ÖDSGM Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlü kısaltması için kullanılır.
dyk kursları destekleme_opt
dyk kursları destekleme

2019 DYK’larda günlük kaç saate kadar kurs yapılır?

DYK kapsamında öğrenciler bir günde iki farklı dersten en fazla ikişer saat eğitim alabilir. yani bir öğrenci aynı gün üç farklı ders yada bir dersi üç saatten fazla alamazlar.

DYK’ da öğrencilerin kurslara devam etmesi zorunlu mudur?

Öğrenciler mazeretsiz bir şekilde bir kursun 10 da 1 ini tamamlamaları durumda kayıtları silinir.

Kurslarla ilgili olarak dyk kurs merkezlerinde oluşturulması gereken defter ve dosyalar vardır. Bu defterler ve dosyalar eğitim müdürleri tarafından öğretmenlerin muhafazına verilmektedir. Bu defter ve dosyalar ;

  • Öğrenci devamlılığını ölçmek amacı ile tutulan, yoklama defteri,
  • Günlük ders planlarının tutulduğu, kurs ders plan defteri
  • Gelen ve giden dosyaların bulunduğu yazı dosyası,
  • Kursların genel planlarının tutulduğu, kurs ders planları dosyası,
  • Denetim defterinden oluşmaktadır.